Czym charakteryzuje się jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to prowadzona przez osobę fizyczną zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl