Czym są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości publikowane były w latach 1973-2001 przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i stanowią obecnie część Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Źródła: akty prawne, Wikipedia, www.mf.gov.pl